Paieška

Vaikų sveikatos stiprinimo metodinė grupė

KOORDINATORIUS
Silvija Jockutė
silvija.jockute@kaunosic.lt
(+370 37) 200127

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2023 m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2023 M. )

Informacija 2024-01-25 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Rima Kalinauskienė
Pirmininkė
Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“, direktorė
Irma Žilinskienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“, direktorė
Renata Danaitienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“, direktorė
Rasa Rumšienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“, direktorė
Jūratė Stakeliūnienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“, direktorė
Ingrida Ramanauskaitė- Markevičienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“, direktorė
Ramutė Stanislovaitienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“, direktorė
Erika Liaukonienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“, direktorės pavaduotoja
Irena Gabševičienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Dvarelis“, direktorė