Paieška

VADOVŲ REZERVAS

Grįžti atgal

PASIRENGIMAS NŠA VERTINIMUI
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMOS

Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis (40 val.).

Programos dalyviams bus sudarytos sąlygos ne tik teoriškai pagilinti, susisteminti turimas žinias strateginės, mokymosi lyderystės, kasdienės veiklos efektyvumo užtikrinimo kompetencijų grupėse, bet ir analizuoti savo turimas kompetencijas vadybos srityje, numatyti tobulinimosi planą, jo išbandymą savo darbinėje aplinkoje, gauti patarimų iš mokymosi kolegų. Tarp sesijų savarankiško darbo-lyderystės iššūkio metu mokymosi dalyvis galės konsultuotis su mokymosi kolegomis apsilankydamas jų mokyklose, savarankiškai studijuodamas rekomenduotus įvairius šaltinius bei šių mokymų dalyviams specialiai parengtą trijų pasirenkamųjų modulių medžiagą. Trečią auditorinio darbo dieną bus organizuojama lyderystės ir mokymosi konferencija, kurioje kiekvienas mokymosi dalyvis turės galimybę pristatyti savo savarankišką darbą-lyderystės iššūkį, gauti grįžtamąjį ryšį bei nusimatyti tolesnio mokymosi planus. Programos trukmė – 40 val. (24 val. kontaktinio, 16 val. savarankiško mokymosi).

Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Pasirengimas švietimo įstaigos vadovo kompetencijų vertinimui (40 val.).

Kvalifikacijos tobulinimo programos tikslas – sudaryti sąlygas švietimo įstaigų darbuotojams, ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais, patobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų, būtinų efektyviam vadovavimui švietimo įstaigai.
Kvalifikacijos tobulinimo programa – 40 val. (24 val. kontaktinio darbo, 16 val. savarankiško darbo).
Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 3 moduliai:
1. „Bendrosios kompetencijos“;
2. „Vadovavimo sričių kompetencijos“;
3. „Lyderystės iššūkis“.