Paieška

VADOVŲ REZERVAS

Grįžti atgal

VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
KONSULTACIJOS NŠA PARENGTŲ MENTORIŲ

2024 m. vasario mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
6 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–2 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
5 prioritetas.
22 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–2 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
Registracija el. p. virginija.rupainiene@gmail.com
5 prioritetas.

2024 m. sausio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
9 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–2 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
5 prioritetas.
25 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–2 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
Registracija el. p. virginija.rupainiene@gmail.com
5 prioritetas.

2023 m. gruodžio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
6 15 Individuali konsultacija „Pokyčių valdymas“ 1–2 metus dirbantiems mokyklų vadovams.
 Konsultuoja – mentorė S. Drazdavičienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys mokyklų vadovai.
 Registracija el. p. direktore@saule.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.
7 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
 3 prioritetas.
12 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. virginija.rupainiene@gmail.com
 3 prioritetas.

2023 m. lapkričio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
15 15 Individuali konsultacija „Pokyčių valdymas“ 1–2 metus dirbantiems mokyklų vadovams.
 Konsultuoja – mentorė S. Drazdavičienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys mokyklų vadovai.
 Registracija el. p. direktore@saule.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.
21 15 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. virginija.rupainiene@gmail.com
 3 prioritetas.
29 15 Individuali konsultacija „Komunikacija su darbuotojais ir kitais bendruomenės nariais“ 1–2 metus dirbantiems mokyklų vadovams.
 Konsultuoja – mentorius Ž. Damijonaitis.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys mokyklų vadovai.
 Registracija el. p. zilvinas.damijonaitis@versvugimnazija.lt
 3 prioritetas.

2023 m. spalio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
4 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
 3 prioritetas.
12 15 „Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“.
 Konsultuoja – D. Karalė, NŠA parengta konsultantė.
 Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
 Registracija el. p. santarosgimnazijadeima@gmail.com
 1 prioritetas.
13 15 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė I. Bagdonė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. direktore@varpas.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.
17 14–16 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. virginija.rupainiene@gmail.com
 3 prioritetas.
17 15 Individuali konsultacija „Pokyčių valdymas“ 1–2 metus dirbantiems mokyklų vadovams.
 Konsultuoja –mentorė S. Drazdavičienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys mokyklų vadovai.
 Registracija el. p. direktore@saule.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.

2023 m. rugsėjo mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
6 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
 3 prioritetas.
13 14 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė I. Bagdonė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. direktore@varpas.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.
22 15 „Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“.
 Konsultuoja – D. Karalė, NŠA parengta konsultantė.
 Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
 Registracija el. p. santarosgimnazijadeima@gmail.com
 1 prioritetas.
26 14–16 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. virginija.rupainiene@gmail.com
 3 prioritetas.

2023 m. rugpjūčio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas

2023 m. liepos mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas

2023 m. birželio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
2 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
 3 prioritetas.
6 13–15 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.
8 14 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė I. Bagdonė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. direktore@varpas.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.
14 15 „Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“.
 Konsultuoja – D. Karalė, NŠA parengta konsultantė.
 Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
 Registracija el. p. santarosgimnazijadeima@gmail.com
 1 prioritetas.

2023 m. gegužės mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
3 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
 3 prioritetas.
10 14 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė I. Bagdonė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. direktore@varpas.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.
24 15 „Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“.
 Konsultuoja – D. Karalė, NŠA parengta konsultantė.
 Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
 Registracija el. p. santarosgimnazijadeima@gmail.com
 1 prioritetas.
25 13–15 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.

2023 m. balandžio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
5 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
 3 prioritetas.

2023 m. kovo mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas

2023 m. vasaro mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
8 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
 3 prioritetas.
9 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.
10 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė I. Bagdonė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. direktore@varpas.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.
22 15 „Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“.
 Konsultuoja – D. Karalė, NŠA parengta konsultantė.
 Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
 Registracija el. p. santarosgimnazijadeima@gmail.com
 1 prioritetas.

2023 m. sausio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
4 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
 3 prioritetas.
18 14 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė I. Bagdonė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. direktore@varpas.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.
27 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.

 

2022 m. gruodžio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas

2022 m. lapkričio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
6 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–2 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
9 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–2 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė I. Bagdonė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. direktore@varpas.kaunas.lm.lt
15 15 Individuali konsultacija „Vadovavimo ugdymui problematika: vaiko asmeninė pažanga“ 1–2 metus dirbantiems mokyklų vadovams.
 Konsultuoja – mentorė S. Drazdavičienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys mokyklų vadovai.
 Registracija el. p. direktore@saule.kaunas.lm.lt
29 14 Individuali konsultacija „Komunikacija su darbuotojais ir kitais bendruomenės nariais“ 1–2 metus dirbantiems mokyklų vadovams.
 Konsultuoja – mentorius Ž. Damijonaitis.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys mokyklų vadovai.
 Registracija el. p. zilvinas.damijonaitis@versvugimnazija.lt
30 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–2 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. virginija.rupainiene@gmail.com

2022 m. spalio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
3 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–2 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt 5 prioritetas.
26 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–2 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. virginija.rupainiene@gmail.com 5 prioritetas.

2022 m. rugsėjo mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
5 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–2 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt 5 prioritetas.
14 15 Individuali konsultacija „Vadovavimas ugdymui, siekiant mokinių pažangos“ 1–2 metus dirbantiems mokyklų vadovams.
 Konsultuoja – mentorė S. Drazdavičienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys mokyklų vadovai.
 Registracija el. p. direktore@saule.kaunas.lm.lt 5 prioritetas.

2022 m. rugpjūčio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas

2022 m. liepos mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas

2022 m. birželio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
15 14 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–2 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė I. Bagdonė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. direktore@varpas.kaunas.lm.lt 5 prioritetas.
19 11–13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–2 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. virginija.rupainiene@gmail.com 5 prioritetas.
21 14 Individuali konsultacija „Komunikacija su darbuotojais ir kitais bendruomenės nariais“ 1–2 metus dirbantiems mokyklų vadovams.
 Konsultuoja – mentorius Ž. Damijonaitis.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys mokyklų vadovai.
 Registracija el. p. zilvinas.damijonaitis@versvugimnazija.lt 5 prioritetas.

2022 m. gegužės mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
2 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt 5 prioritetas.
23 14–16 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. virginija.rupainiene@gmail.com 5 prioritetas.
25 14 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė I. Bagdonė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. direktore@varpas.kaunas.lm.lt 5 prioritetas.

2022 m. balandžio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
4 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
 5 prioritetas.
24 14–16 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. virginija.rupainiene@gmail.com
 5 prioritetas.
25 15 Individuali konsultacija „Komunikacija su darbuotojais ir kitais bendruomenės nariais“ 1–2 metus dirbantiems mokyklų vadovams.
 Konsultuoja – mentorius Ž. Damijonaitis.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys mokyklų vadovai.
 Registracija el. p. zilvinas.damijonaitis@versvugimnazija.lt
 5 prioritetas.
27 15 Individuali konsultacija „Vadovavimas ugdymui, siekiant mokinių pažangos“ 1–2 metus dirbantiems mokyklų vadovams.
 Konsultuoja – mentorė S. Drazdavičienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys mokyklų vadovai.
 Registracija el. p. direktore@saule.kaunas.lm.lt
 5 prioritetas.

2022 m. kovo mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
7 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
 5 prioritetas.
17 12 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. virginija.rupainiene@gmail.com
 5 prioritetas.
22 14 Individuali konsultacija „Komunikacija su darbuotojais ir kitais bendruomenės nariais“ 1–2 metus dirbantiems mokyklų vadovams.
 Konsultuoja – mentorius Ž. Damijonaitis.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys mokyklų vadovai.
 Registracija el. p. zilvinas.damijonaitis@versvugimnazija.lt
 5 prioritetas.
29 14 Individuali konsultacija „Vadovavimas ugdymui, siekiant mokinių pažangos“ 1–2 metus dirbantiems mokyklų vadovams.
 Konsultuoja – mentorė S. Drazdavičienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys mokyklų vadovai.
 Registracija el. p. direktore@saule.kaunas.lm.lt
 5 prioritetas.

2022 m. vasario mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
6 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
 5 prioritetas.
20 15 Individuali konsultacija „Pokyčių valdymas“ 1–2 metus dirbantiems mokyklų vadovams.
 Konsultuoja – mentorė S. Drazdavičienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–2 metus dirbantys mokyklų vadovai.
 Registracija el. p. direktore@saule.kaunas.lm.lt
 5 prioritetas.
23 14–16 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. virginija.rupainiene@gmail.com
 5 prioritetas.

2022 m. sausio mėnesio konsultacijos

Data Val. Renginio pavadinimas
4 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
 3 prioritetas.
18 14 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė I. Bagdonė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. direktore@varpas.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.
27 13 Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
 Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
 Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
 Registracija el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt
 3 prioritetas.

Informacija apie organizuojamas individualias konsultacijas skelbiama Kauno švietimo inovacijų centro mėnesio renginių plane https://www.kaunosic.lt/menesio-renginiu-planas/