Paieška

Šokio mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
(+370 37) 32 40 52

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2022–2025 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2022–2025 M. M.)

Informacija 2024-01-18 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Ina Šlapikienė
Pirmininkė
Kauno Panemunės pradinė mokykla, mokytoja metodininkė
Irina Lazauskienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla, mokytoja ekspertė
Inga Antanavičienė
Sekretorė
Kauno Simono Daukanto progimnazija, mokytoja metodininkė
Ligita Viršulytė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Edmundas Alseika
Narys
Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla, mokytojas metodininkas
Džineta Šablauskienė
Narė
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Margarita Tomkevičiūtė
Narė
Kauno „Šilo“ pradinė mokykla, mokytoja ekspertė
Rasa Simanavičienė
Narė
Kauno tarptautinė gimnazija, mokytoja metodininkė
Gintaras Paukštys
Narys
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytojas metodininkas
Mantas Kisielius
Narys
Kauno Veršvų gimnazija, mokytojas metodininkas


Straipsniai

2023

Tarptautinės konferencijos „Muzikos ir šokio menų sintezė pedagoginėje praktikoje“ pranešimų tezės