Paieška

Socialinių pedagogų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Silvija Jockutė
silvija.jockute@kaunosic.lt
(+370 37) 200127

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2023–2026 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2023–2026 M. M.)

Informacija 2024-01-25 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Eglė Jasaitienė
Pirmininkė
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, socialinė pedagogė metodininkė
Donata Vaitelytė-Gobikienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Jono Jablonskio gimnazija, socialinė pedagogė metodininkė
Nijolė Majerienė
Sekretorė
Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“, Kauno lopšelis-darželis „Šarkelė“, socialinė pedagogė metodininkė
Jūratė Bagdonė
Narė
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija, socialinė pedagogė metodininkė
Kristina Varanavičienė
Narė
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, vyresnioji socialinė pedagogė
Simona Pavinkšnienė
Narė
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus, socialinė pedagogė
Sigita Davidonienė
Narė
Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla, vyresnioji socialinė pedagogė
Justina Dekaminavičiūtė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“, Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“, socialinė pedagogė
Deimantė Navickienė
Narė
Kauno „Ryto“ pradinė mokykla, vyresnioji socialinė pedagogė


Straipsniai


2024
Metodinis renginys „Gerų emocijų dirbtuvės“