Paieška

„Vidaus tvarkos taisyklių, aprašų, politikų ir kitų dokumentų rengimas įstaigose – turinio ir formos reikalavimai“ (6 val.)

Programa „Vadovavimas švietimo įstaigai“ (40 val.).

Data
2023-09-21
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
R. Grigonienė (MRU)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
5 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Kasmet griežtėja reikalavimai įstaigoms dėl tinkamo vidaus procesų sureguliavimo bei darbuotojų teisių apsaugos įvairiose srityse. Įstaigos privalo turėti darbo tvarkos taisykles, taisykles dėl asmens duomenų apsaugos, lygių galimybių, smurto prevencijos, pareigybių ir kitus aprašus ir daug kitų rekomenduojamų ar būtinų dokumentų. Seminaro dalyviai sužinos, kaip juos tinkamai parengti, kokie šių dokumentų formos reikalavimai, kaip juos pateikti darbuotojams, ką privaloma numatyti atskirų dokumentų turinyje, kokios daromos dažniausios klaidos.
Seminaro temos: 1. Taisyklių, reglamentų, aprašų forma. Dažniausios klaidos (2021 m. lapkritį pakeistos teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos). 2.Taisyklių, aprašų tvirtinimas įsakymu. Įsakymo parengimas: pavadinimas (antraštė); preambulė; dėstomoji dalis; teisės aktų priedai, nuorodų į teisės aktus pateikimas teisės akto tekste. 3. Teisės akto įforminimas – lygiavimas, numeracija, teksto dėstymas ir kt. 4. Administracinės kalbos ypatumai teisės aktuose (trumpiniai, skliaustai, sakinių konstrukcijos, kalbos klaidos ir kt.). 5. Svarbiausi vidaus teisės aktų rengimo ir apyvartos procesai: derinimas, informavimas, supažindinimas, sutikimas, keitimas, saugojimas ir kt. 6. Atskirų dokumentų rengimas: smurto ir priekabiavimo prevencijos politika – naujas privalomas reikalavimas didesnėms įstaigoms; darbo tvarkos taisyklės (galimi nauji punktai pagal Darbo kodekso 2023 m. pakeitimus); pareigybių aprašymai ir kt.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.