Paieška

Vaikų turizmo vadovų mokymo programa „Vaikų turizmo renginių organizavimas“ (8 val.)

Data
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. metod. L. Jankauskas
Tipas
Registruojame,
Seminaras
Prioritetas
5 prioritetas
Kaina
15,00 €
Atsakingas asmuo:

Mokymai vyks ir datos bus tikslinamos surinkus dalyvių grupę.

Programos dalyviai susipažins su teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų turizmo renginių organizavimo tvarką ir vaikų vasaros poilsį, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bendrosiomis nuostatomis, aptars turizmo renginių organizavimui būtinus dokumentus, jų rašymo tvarką, renginio vadovo pareigas ir atsakomybę, išsiaiškins mokinių saugos renginiuose pagrindinius reikalavimus ir taisykles, analizuos nelaimingų atsitikimų priežastis, susipažins su jų prevencija.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt