Paieška

„Vaikai ir jaunimas su psichosocialine negalia ir kitais psichikos ir elgesio sutrikimais: kaip atpažinti ir padėti?“(8 val.)

Programa „Šiuolaikiniai kompleksinės pagalbos vaikams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais principai bei jų taikymo ypatumai“ (40 val.).

Data
2024-04-18
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Prof. dr. D. Pūras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai.

Seminaro temos:
1. Judėjimo, regos, klausos, psichosocialinė ir kitos negalios: kas yra bendra tarp skirtingų negalių ir kokie skirtumai? JT Žmonių su negalia teisių konvencija. Jos įgyvendinimo galimybės, iššūkiai ir kliūtys.
2. Kaip atpažinti ir padėti, esant konkrečiai problemai ar sutrikimui? Vaikų, turinčių skirtingus psichikos, elgesio, emocijų ir raidos sutrikimus, atvejų pristatymas ir aptarimas.
3. Amžiaus tarpsnių vaidmuo žmogaus visapusei raidai. Ankstyvoji vaikystė. Prieraišumas, toksinis stresas ir neigiamos vaikystės patirtys bei jų vaidmuo. Paauglystės krizė ir su ja susiję mokyklinės bei socialinės adaptacijos iššūkiai. Paauglių emocinės ir socialinės raidos ypatumai bei pagalbos teikimo principai.
4. Lytiškumo ugdymo pagrindai. Lytinė ir reprodukcinė sveikata. Seksualinė orientacija ir lytinis tapatumas – šiuolaikinis požiūris, remiantis mokslo žiniomis ir žmogaus teisių principais.
5. Veiksmingo specialistų bendradarbiavimo su tėvais principai. Skirtingi darbo su šeima lygiai. Darbo su rizikos grupių šeimomis ypatumai. Vaikų teisių tarnybų vaidmuo. Tėvystės įgūdžių stiprinimo būdai. Smurto prieš vaikus prevencija šeimoje. Vaiko teisių apsaugos praktiniai aspektai. Bendradarbiavimas su vaikų, jaunimo, tėvų grupėmis ir organizacijomis.

Pastabos

 • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
 • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
 • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
 • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
 • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

  Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

  Jeigu renginys vyks mišriu būdu, pažymėkite dalyvavimo būdą (Pvz. Virtuali aplinka / Kauno švietimo inovacijų centras, Vytauto pr. 44, Kaunas):

  Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt