Paieška

„Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas“ (40 val.)

Data
Kursai vyks ir datos bus tikslinamos surinkus dalyvių grupę
Vieta
Kauno švietimo inovacijų centras, Vytauto pr. 44
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda
Tipas
Kursai,
Registruojame
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
100,00 €
Atsakingas asmuo:

Kursai vyks ir datos bus tikslinamos surinkus dalyvių grupę.

Programos tikslas – plėtoti meninio ugdymo mokytojų kompetencijas, būtinas darbui ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupėse mokant meninio ugdymo dalykų (dailės, muzikos, šokio, teatro). Programoje analizuojami esminiai ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą apibrėžiantys ir reglamentuojantys dokumentai bei meninio ugdymo organizavimo ypatumai, aptariama specialiųjų ugdymosi poreikių ir inkliuzinio ugdymo samprata, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninių gebėjimų raida bei raiška, jų ugdymo metodai ir būdai, ugdymo turinio ir meninio ugdymo veiklų integralumo ir planavimo ypatumai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt