Paieška

„Kaip įgalinti gabų ir talentingą vaiką?“ (8 val.)

Programa „Įtraukusis ugdymas šiandienos ir ateities mokykloje“ (40 val.).

Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
I. Tumosienė, Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
25,00 €
Atsakingas asmuo:

Seminaras perkeltas iš balandžio 10 d. (data bus tikslinama)

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro temos: 1. Skirtingi gabių vaikų modeliai. 2. Kaip ugdyti kūrybišką vaiką? 3. Nuolat augantis
mokytojas – gabus ir kūrybiškas mokinys. 4. Kūrybinės dirbtuvės – gabus mokinys pamokoje.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.