Paieška

Psichologų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Silvija Jockutė
silvija.jockute@kaunosic.lt
(+370 37) 200127

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2023–2024 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2023–2026 M. M.)

Informacija 2024-01-25 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Rita Juknienė
Pirmininkė
Kauno „Vyturio“ gimnazija, II psichologo kategorija
Aurelija Andriuškienė
Pirmininkės pavaduotoja
Prezidento Antano Smetonos gimnazija, IV psichologo kategorija
Jekaterina Gavrilova
Sekretorė
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, IV psichologo kategorija
Aušrinė Mančinskienė
Narė
Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, II psichologo kategorija
Asta Chmieliauskienė
Narė
Kauno „Aušros” gimnazija, III psichologo kategorija
Jurgita Augutytė
Narė
Kauno Maironio universitetinė gimnazija, IV psichologo kategorija
Jurgita Petkinienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis ,,Aviliukas“, III psichologo kategorija
Tomas Vasiliauskas
Narys
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija, IV psichologo kategorija
Laura Janulė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“, psichologė
Jūratė Lietuvnikienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“, psichologė
Danutė Padelskaitė
Narė
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, IV psichologo kategorija
Simona Rimkuvienė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija, III psichologo kategorija


Straipsniai

2023

Metodinis renginys „Kuo gyvena psichologai?“