Paieška

Ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Silvija Jockutė
silvija.jockute@kaunosic.lt
(+370 37) 200127

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2023–2024 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2023–2026 M. M.)

Informacija 2024-01-25 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Eglė Žičkuvienė
Pirmininkė
Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“, logopedė ekspertė
Inga Kurilavičienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“, logopedė metodininkė
Gitana Svidraitė
Sekretorė
Kauno lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“, Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“, logopedė metodininkė
Elena Jakelaitienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“, specialioji pedagogė metodininkė
Jurgita Liekienė
Narė
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, logopedė metodininkė
Gitana Šimkutė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“, logopedė, specialioji pedagogė metodininkė
Milda Tamulienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“, logopedė metodininkė
Jūratė Virkutienė
Narė
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras,  surdopedagogė metodininkė
Vilma Budrikienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Linelis“, logopedė metodininkė