Paieška

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Ernesta Strainytė
ernesta.strainyte@kaunosic.lt
(+370 37) 20 01 27

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2021–2024 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2021–2024 M. M.)

Informacija 2024-01-25 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Laima Kanienė
Pirmininkė
Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“, direktorė
Jūratė Tatolytė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kristina Gadliauskienė
Sekretorė
Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, direktorė
Lijana Vadopalienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Regina Beinorienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“, direktorė
Daiva Statkevičienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, kūno kultūros mokytoja ekspertė
Sandra Virbašienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“, mokytoja ekspertė
Rasa Šniaukienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“, direktorė
Rita Tumosienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“, muzikos mokytoja metodininkė
Asta Ambrazevičienė
Narė
Kauno  lopšelis-darželis „Čiauškutis“, muzikos mokytoja metodininkė
Edita Norbutienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“, auklėtoja ekspertė
Miglė Janušauskienė
Narė
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Lina Galinienė
Narė
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė