Paieška

Leidinių maketuotoja Aldona Migonienė

Grįžti atgal

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS YRA ŠIOS:

  • įgyvendina įvairių leidinių, bukletų, lankstinukų, plakatų, kvietimų ir kitų spaudos priemonių dizaino kūrimą ir maketavimą;
  • paruošia leidinius spaudai, įvertiną kokybę ir spausdina juos;
  • generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese, kuria bei išpildo reklaminių maketų vizualizaciją;
  • inicijuoja Centro įvaizdžio gerinimo programas;
  • bendradarbiauja ir palaiko ryšius su ugdymo įstaigomis bei kitomis institucijomis;
  • prisideda prie miesto ir Centro renginių, parodų, projektų bei programų iniciavimo, rengimo ir įgyvendinimo;
  • pagal savo kompetenciją konsultuoja ugdymo įstaigų interesantus, vykdo kopijavimo ir dauginimo darbus, atlieka savalaikį pavedamų vienkartinių užduočių įvykdymą, susijusių su Centro veikla.