Paieška

Informacinių technologijų sistemų administratorė Asta Mažeikaitė

Grįžti atgal

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS YRA ŠIOS:

 • užtikrina įstaigos kompiuteriuose esančios informacijos saugumą ir konfidencialumą;
 • prižiūri vietinių kompiuterių tinklo darbą;
 • prižiūri mokymų organizavimui naudojamą kompiuterinę techniką;
 • atlieka kompiuterinės įrangos ir kitos įstaigos įrangos priežiūrą, gedimų diagnostiką, organizuoja remonto darbus;
 • testuoja kompiuterius, atlieka virusų paiešką ir naikina juos;
 • esant galimybei, atlieka programinės įrangos diegimo, atnaujinimo darbus;
 • saugo, kopijuoja, atkuria ir prižiūri įstaigoje naudojamas duomenų bazes, informacines sistemas, vietinio tinklo naudotojų bylas;
 • daro programų atsargines kopijas ir archyvus;
 • analizuoja ir vertina Centro informacinių sistemų ir duomenų bazių procedūras ar problemas, taip pat rengia ir įgyvendina siūlymus, rekomendacijas ir planus esamoms ar būsimoms informacinėms sistemoms tobulinti ir kurti.
 • plečia kompiuterių tinklą, įrengia ir prijungia naujas kompiuterizuotas darbo vietas;
 • konsultuoja ir moko Centro darbuotojus dirbti su kompiuterine ir programine įranga;
 • atlieka interneto, elektroninio pašto ir duomenų perdavimo sistemų priežiūrą;
 • administruoja kompiuterių tinklo vartotojų prisijungimo teises;
 • prižiūri ir užtikrina (nesant gedimų iš tiekėjų pusės) interneto, elektroninio pašto paslaugą kompiuterių tinkle;
 • diegia spausdintuvų tvarkykles, keičia spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacines medžiagas, atlieka kitus spausdintuvų priežiūros profilaktikos darbus;
 • atsižvelgdamas į kompiuterinės įrangos naudojimo intensyvumą ir darbo specifiką, teikia centro direktoriui pasiūlymus dėl įstaigos balanse esančios fiziškai nusidėvėjusios ir morališkai pasenusios kompiuterių ir programinės įrangos nurašymo, dalyvauja ją nurašant;
 • teikia Centro direktoriui techniškai ir ekonomiškai pagrįstus pasiūlymus dėl naujos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimo;
 • atlieka smulkius kompiuterinius maketavimo darbus;
 • administruoja įstaigos internetinę svetainę.