Paieška

Fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Laura Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt
(+370 37) 32 39 41

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2023–2026 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2023–2026 M. M.)

Informacija 2024-01-25 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Lina Čečinaitė
Pirmininkė
Prezidento Antano Smetonos gimnazija, mokytoja ekspertė
Asta Igarienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Šv. Roko mokykla, mokytoja ekspertė
Ilona Palavinskienė
Sekretorė
KTU inžinerijos licėjus, mokytoja ekspertė
Daiva Jasiulionienė
Narė
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, mokytoja ekspertė
Dovilė Šertvytienė
Narė
Kauno Jono Jablonskio gimnazija, mokytoja ekspertė
Oksana Smirnovienė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja ekspertė
Kęstutis Bunevičius
Narys
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, mokytojas metodininkas


Susiję straipsniai

2023

Metodinis renginys „Atnaujinta fizinio ugdymo turinio programa, kompetencijų raiška pamokoje, ilgalaikiai planai“