Paieška

Fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Laura Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt
(8 37) 32 39 41

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Ilona Palavinskienė
Pirmininkė
KTU inžinerijos licėjus,
fizinio ugdymo mokytoja ekspertė
Vilma Lenzienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Milikonių progimnazija,
fizinio ugdymo mokytoja ekspertė
Lina Čečinaitė
Sekretorė
Prezidento Antano Smetonos gimnazija,
fizinio ugdymo mokytoja ekspertė
Regimantas Viktoras Jagentavičius
Narys
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, fizinio ugdymo mokytojas ekspertas
Dovilė Šertvytienė
Narė
Kauno Jono Jablonskio gimnazija,
fizinio ugdymo mokytoja ekspertė
Oksana Smirnovienė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija,
fizinio ugdymo mokytoja ekspertė
Asta Igarienė
Narė
Kauno šv. Roko mokykla,
fizinio ugdymo mokytoja ekspertė


Susiję straipsniai