Paieška

Etikos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Ernesta Strainytė
ernesta.strainyte@kaunosic.lt
(+370 37) 20 01 27

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2022–2025 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2022–2025 M. M.)

Informacija 2024-01-25 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Polina Žemaitienė
Pirmininkas
Kauno Milikonių progimnazija, mokytoja ekspertė
Neringa Zaveckienė
Pirmininko pavaduotoja
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja ekspertė
Laima Motiejūnienė
Sekretorius
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, mokytoja metodininkė
Asta Kraujūnienė
Narys
Kauno technologijos universiteto gimnazija, vyresnioji mokytoja
Daiva Roževičienė
Narys
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Rūta Bylienė
Narys
Kauno „Vyturio“ gimnazija, vyresnioji mokytoja
Irina Stanislovavičienė
Narys
Kauno tarptautinė gimnazija, mokytoja ekspertė
Tomas Pažarauskas
Narys
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, mokytojas metodininkas
Egidija Tarkauskienė
Narys
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, mokytoja metodininkė