Paieška

Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė

KOORDINATORIUS
Silvija Jockutė
silvija.jockute@kaunosic.lt
(+370 37) 200127

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2023–2026 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2023–2026 M. M.)

Informacija 2024-01-25 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Edita Vainienė
Pirmininkė
Kauno tarptautinė gimnazija, direktoriaus pavaduotoja, vyresnioji mokytoja
Gintarė Urbaitytė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, istorijos mokytoja
Inga Kuktienė
Sekretorė
Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, socialinė pedagogė metodininkė
Daina Paštuolienė
Narė
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Specialioji agentė patarėja
Lolita Juozaitytė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija, istorijos mokytoja
Rūta Būtautė
Narė
Kauno Petrašiūnų progimnazija, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Olivijus Spitrys
Narys
Kauno šv. Kazimiero progimnazija, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Loreta Kutkienė
Narė
Kauno Kovo 11-osios gimnazija, geografijos mokytoja metodininkė
Povilas Pogauskas
Narys
Kauno „Aušros“ gimnazija, istorijos mokytojasStraipsniai


2024

Paskaita „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas“