Paieška

Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Jolita Vitauskienė
jolita.vitauskiene@kaunosic.lt
(+370 37) 32 41 58

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

Metodinio būrelio sudėtis (2022–2025 m. m.)

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2022–2025 M. M.)

Informacija 2024-01-25 duomenimis:
Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Daiva Brukienė
Pirmininkė
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, mokytoja ekspertė
Ramunė Balčiuvienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Maironio universitetinė gimnazija, mokytoja metodininkė
Rūta Rudzenskaitė
Sekretorė
Kauno „Aušros“ gimnazija, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, mokytoja ekspertė
Inga Vedegienė
Narė
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, mokytoja metodininkė
Jurgita Sūnelaitienė
Narė
Vytauto didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla, mokytoja ekspertė
Ramida Lukoševičiūtė
Narė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija, mokytoja metodininkė
Ilona Pečkienė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Kristina Grigaitė-Bliūmienė
Narė
Kauno technologijos universiteto „Vaižganto“ progimnazija, mokytoja ekspertė
Edita Vainienė
Narė
Kauno tarptautinė gimnazija, vyresnioji mokytoja

Metodinė veikla 2019-2022

Kauno miesto anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Daiva Brukienė pristatė metodinio būrelio veiklos ataskaitą už 2020–2022 mokslo metus (Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio ataskaita).


2024 metų Kauno miesto 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadų užduotys

2023  metų Kauno miesto 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadų užduotys
Straipsniai


2023

Įvyko Kauno miesto 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados

2023

Visuotinis Kauno miesto anglų kalbos mokytojų susirinkimas

2022

Kauno miesto mokinių autorinės dainos, anglų kalba, festivalis – konkursas „MY SONG 2022“