Paieška

Methodological activities

Metodinės veiklos dokumentai

 Skelbimo data
 Pavadinimas
 Dokumentas
2018-09-28
Kauno miesto mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.
Atsisiųsti
2018-09-28
Kauno miesto mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedas.
Atsisiųsti
2018-09-28
Kauno miesto mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 priedas.
Atsisiųsti
2018-09-25
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl Kauno miesto mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo„ patvirtinimo.
Atsisiųsti
2018-09-10
Kauno miesto mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir mokyklų bibliotekininkų metodinės veiklos tvarkos aprašas.
Atsisiųsti

Metodiniai būreliai

Metodinis būrelis
Koordinatorius
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis
Ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinis būrelis
Tikybos mokytojų metodinis būrelis
Etikos mokytojų metodinis būrelis
Audronė Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kaunosic.lt
(8 37) 20 01 27
Bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinis būrelis
Etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis
Muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis
Dailės mokytojų metodinis būrelis
Technologijų mokytojų metodinis būrelis
Teatro mokytojų metodinis būrelis
Šokio mokytojų metodinis būrelis
Žmogaus saugos mokytojų metodinis būrelis
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
(8 37) 32 40 52
Psichologų metodinis būrelis
Socialinių pedagogų metodinis būrelis
Ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis
Mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis
Vaikų sveikatos stiprinimo metodinė grupė
Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė
Valerija Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kaunosic.lt
(8 37) 20 01 27
Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis
Matematikos mokytojų metodinis būrelis
Biologijos mokytojų metodinis būrelis
Fizikos mokytojų metodinis būrelis
Chemijos mokytojų metodinis būrelis
Ekonomikos mokytojų metodinis būrelis
Geografijos mokytojų metodinis būrelis
Ilona Teresienė
ilona.teresiene@kaunosic.lt
(8 37) 32 41 58
Istorijos mokytojų metodinis būrelis
Fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
Laura Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt
(8 37) 32 39 41
Mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis
Irena Valentukonienė
biblioteka@kaunosic.lt
(8 37) 32 40 50
Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis
Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis
Rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos mokytojų metodinis būrelis
Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis
Prancūzų kalbos mokytojų metodinis būrelis
Jolita Vitauskienė
jolita.vitauskiene@kaunosic.lt
(8 37) 32 41 58