Paieška

Žmogaus saugos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
(8 37) 32 40 52

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Daiva Stankienė
Pirmininkė
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, mokytoja metodininkė
Roma Svigarienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno „Šilo“ pradinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Kauno Kazio Griniaus progimnazija, mokytoja metodininkė
Nijolė Dilevičienė
Sekretorė
Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla, neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė
Virginija Virbaitienė
Narė
Kauno Petrašiūnų progimnazija, mokytoja metodininkė
Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla, chemijos, biologijos, žmogaus saugos mokytoja metodininkė
Saulius Ralys
Narys
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija, biologijos ir žmogaus saugos vyr. mokytojas
Laima Pocinkienė
Narė
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, rusų kalbos, žmogaus saugos mokytoja metodininkė
Lina Šembergė
Narė
VŠĮ „Būk saugus“ vadovė, neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė