Paieška

Valdovų rūmų leidinių lobynas jau Kaune!

 

Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekoje vyksta unikali Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų leidinių paroda. Tai Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijų tomai, rūmų rinkinių bei tarptautinių parodų katalogai. Dauguma knygų pristato Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos istoriją, kultūros paveldą, atskleidžia Europos istorinių rezidencijų raidą, valdovų ir didikų biografijas bei žymiausių giminių istorijas. Knygose, pasitelkus išlikusius meno kūrinius, istorijos šaltinius, archeologijos radinius, nagrinėjami svarbiausi Lietuvos, Lenkijos ir kitų Europos valstybių politikos, architektūros ir dailės, operos įvykiai, jų reikšmė Europos kultūros paveldui, valstybių raidos istorijai. Taip pat yra istorinių knygelių su užduotimis vaikams.

Šis Valdovų rūmų leidinių lobynas – unikali medžiaga ruošiantis pamokos temai istorijos, dailės, lietuvių kalbos mokytojams, studentams, plėtojant bendrakultūrinę, pažintinę kompetencijas.

Centro ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų glaudus bendradarbiavimas tęsiasi nuo 2018 metų – kartu organizuojami mokymai mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams. Parodą vis papildysime naujai išleistomis knygomis.

Maloniai kviečiame užsukti į Kauno švietimo inovacijų centro biblioteką ir čia susipažinti, su Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų leidiniais, jais naudotis ruošiantis įvairesnėms, įtraukesnėms pamokoms ir pradinukams, ir gimnazistams.

 

Eilės. Nr. Pavadinimas ir kita informacija apie knygą Leidimo metai Knygos aprašymas
1. VAVELIS VILNIUJE
Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos
2009 Plačiau
2. LIUBLINO UNIJA IR JOS EPOCHA JANO MATEIKOS KŪRYBOJE 2009 Plačiau
3. LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ RŪMAI VILNIAUS ŽEMUTINĖJE PILYJE
Istorija ir rinkiniai
2010 Plačiau
4. KAIP TAI ATSITIKO DIDŽIAJAME MŪŠYJE… ŽALGIRIO ATODANGOS
Skirta Žalgirio pergalės 600 metų jubiliejui (1410–2010)
2010 Plačiau
5. OPERA LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ RŪMUOSE 2010 Plačiau
6. KALBŲ VARŽYBOS
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų sveikinimai
2010 Plačiau
7. TARP KASDIENYBĖS IR PRABANGOS 2011 Plačiau
8. LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ RŪMŲ KRONIKA I tomas (2009–2010) 2011 Plačiau
9. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ GOBELENAI 2011 Plačiau
10. LIUBLINO UNIJA: IDĖJA IR JOS TĘSTINUMAS 2011 Plačiau
11. SUGRĄŽINTA PRAEITIS 2011 Plačiau
12. SENIAUSIEJI LIETUVOS ŽAISLAI 2011 Plačiau
13. TRIUMFO DIENA 1611 m. birželio 13 d.
Smolensko pergalė ir iškilmingas Zigmanto Vazos sutikimas Vilniuje 1611 m. liepos 24 d.
2011 Plačiau
14. LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ RŪMŲ KRONIKA II tomas (2011) 2012 Plačiau
15. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ GOBELENAI 2012 Plačiau
16. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI VILNIUJE. XVI A. KOKLINIŲ KROSNIŲ REKONSTRUKCIJA. XVI A. KOKLIŲ KATALOGAS 2012 Plačiau
17. MŪRINĖS STATYBOS RAIDA LIETUVOJE XIII–XVI A. 2012 Plačiau
18. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ IR DIDIKŲ PORTRETAI IŠ UKRAINOS MUZIEJŲ 2012 Plačiau
19. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS IŽDAS. XVI AMŽIAUS ANTROJI PUSĖ–XVII AMŽIAUS VIDURYS 2012 Plačiau
20. SAPIEGŲ RŪMAI ANTAKALNYJE 2012 Plačiau
21. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ GOBELENAI 2013 Plačiau
22. OPERA. VARŽYBOS /  LA GARA / THE COMPETITION 2013 Plačiau
23. AUDINIAI IR JŲ SPALVOS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS ISTORINIUOSE ŠALTINIUOSE 2013 Plačiau
24. VYTAUTAS DIDYSIS 2013 Plačiau
25. ŽALGIRIO MŪŠIS 2013 Plačiau
26. EUROPOS VIDURAMŽIŲ IR RENESANSO GOBELENAI 2014
Plačiau
27. IOANNES BREUTELT NOS FECIT: MUS NULIEJO JONAS BREITELIS
Monografija
2014 Plačiau
28. LIETUVA–LENKIJA–ŠVEDIJA: EUROPOS DINASTINĖS JUNGTYS IR ISTORINIAI-KULTŪRINIAI RYŠIAI 2014 Plačiau
29. SENOJI LIETUVA
Istorijos aktualijos
2014 Plačiau
30. SPALVŲ ALCHEMIJA
Skaljolos meno kūriniai iš Bianco Bianchi kolekcijos Florencijoje
2015 Plačiau
31. LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ RŪMŲ KRONIKA III tomas (2012–2013) 2015 Plačiau
32. IMPERATORIAUS ZIGMANTO KNYGA. XV A. LIETUVOS VALDOVŲ PORTRETAI
Pasakojimai ir vaizdai
2015 Plačiau
33. EKSPONATAI
2009–2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės
2016 Plačiau
34. AMŽINYBĖS ATSPAUDAS
Italų renesanso ir baroko šedevrų krikščioniškieji siužetai XIX a. graviūrose
2016 Plačiau
35. PRAEMIANDO INCITAT. ŠVENTOJO STANISLOVO ORDINAS
Skirta 250-osioms Šventojo Stanislovo ordino įsteigimo metinėms (1765–2015)
2016
Plačiau
36. OPERA EVERARDAS II – LIETUVOS KARALIUS 2016 Plačiau
37. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS ISTORIJOS ATODANGOS
Profesoriaus Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys
2016 Plačiau
38. LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ. ISTORIJOS BRUOŽAI 2016 Plačiau
39. IŠ ARCHEOLOGO UŽRAŠŲ
Adolfas Tautavičius
2016 Plačiau
40. LIETUVA–ITALIJA: ŠIMTMEČIŲ RYŠIAI
Mokslinių straipsnių rinkinys
2016 Plačiau
41. MARCO SCACCHI CANONES NONNULLI 2016 Plačiau
42. EKSPONATAI
2016–2017 m. dovanotos ir įsigytos vertybės
2017 Plačiau
43. SLANIME ATGIJUSI ANTIKA. LIETUVOS ETMONO MYKOLO KAZIMIERO OGINSKIO GOBELENAI 2017 Plačiau
44. LIETUVA, TĖVYNE MANO…
Adomas Mickevičius ir jo poema Ponas Tadas
2018 Plačiau
45. SAKSONIJOS KURFIURSTAI – LIETUVOS DIDIEJI KUNIGAIKŠČIAI
Dvaro kultūra ir menas valdant Augustui II ir Augustui III
2018 Plačiau
46. LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ RŪMŲ KRONIKA IV tomas (2014–2016) 2018 Plačiau
47. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ IR DIDIKŲ PANTEONAS VILNIUJE
Vytautas Urbonavičius
2018 Plačiau
48. FLORENCIJA RENESANSO IR BAROKO LAIKAIS. TAPYBA IŠ FONDO CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE IR BANKO CR FIRENZE KOLEKCIJŲ 2018 Plačiau
49. SIMONAS DAUKANTAS
Aš dėl lietuvybės pamatus dedu
2019 Plačiau
50. IEŠKANT 1410 M. ŽALGIRIO MŪŠIO LAUKO.
Nauji 2014–2019 m. tyrimai su metalo ieškikliais
2019 Plačiau
51. RADVILOS KUNIGAIKŠČIŲ ISTORIJA IR PAVELDAS 2020 Plačiau
52. RADVILOS KUNIGAIKŠČIŲ ISTORIJA IR PAVELDAS
Tarptautinės parodos katalogas II knyga. Eksponatai 2019 m. spalio 10 d. – 2020 m. sausio 12 d.
2020 Plačiau
53. KARIAUTI PRATUSI TAUTA
Lietuvių karinis elitas XIII–XIV a.
2020 Plačiau
54. ISTORIJA IR ATMINTIS
Romano Borisovo akvarelės
2020 Plačiau
55. NUO SACRO IKI PROFANO. GIORGIO BARATTI DAILĖS KOLEKCIJA IŠ MILANO 2020 Plačiau
56. LIETUVA IR BAVARIJA
Dinastinė vedybų politika ir valstybiniai ryšiai
2021 Plačiau
57. VARDAN LAISVĖS LIETUVOS. JAV LIETUVIŲ PARAMOS LIETUVAI TRADICIJA 2021 Plačiau
58. ŽYGIMANTO AUGUSTO GOBELENAI. ISTORIJA IR VAIDMUO 2021 Plačiau
59. KARALIŠKA VAIKYSTĖ: VIENA 1529 METŲ RUDENS DIENA 2021 Plačiau
60. KAD TĖVYNĖ GYVUOTŲ
Lietuva ir Lenkija 1791 m. konstitucijos epochoje
2022 Plačiau
61. SUGRĮŽIMAS
Dingusios 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys
2022 Plačiau
62. FILIUS VERO UNICUS… VAIKIŠKI ŽYGIMANTO AUGUSTO ŠARVAI 2022 Plačiau
63. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ GOBELENAI
2011–2021 m. įsigytos vertybės, naujai atributuoti kūriniai
2022 Plačiau
64. LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ RŪMŲ IR KITŲ VILNIAUS ŽEMUTINĖS PILIES STATINIŲ MŪRINĖS LATRINOS XVI–XVII A. 2022 Plačiau
65. BAROKO SKULPTŪROS MISTIKA. JOHANAS GEORGAS PINZELIS IR KITI XVIII A. LVIVO MEISTRAI 2022 Plačiau
66. DVASINIS SKYDAS LIETUVOS KANCLERIO ALBERTO GOŠTAUTO MALDYNAS IŠ MIUNCHENO 2022 Plačiau
67. MŪRO ISTORIJOS TYRĖJAS
Dr. Kazio Napaleono Kitkausko dienoraščių ištraukos
2022 Plačiau
68. VILNIOS PAKRANTĖS PASLAPTYS.
Seniausio išlikusio Vilniaus medinio pastato istorija
2023 Plačiau
69. GEDIMINO MIESTO AUŠRA. SENIAUSIAS VILNIAUS MEDINIS PASTATAS IR UNIKALIAUSI JO RADINIAI
Parodos katalogas 2023 01 25–06 25
2023
Plačiau
70. LVIVAS SVEIKINA VILNIŲ. Europos tapybos šedevrai iš Lvivo nacionalinės Boryso Voznyckio dailės galerijos
Tarptautinės parodos katalogas 2023 02 15–2023 05-28
2023
Plačiau
71. ŽYGIMANTO AUGUSTO GOBELENAI VILNIUJE
Tarptautinės parodos katalogas 2023 05 03–07-16
2023
Plačiau
72. NERŪPESTINGAS AMŽIUS. VAIKYSTĖ LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE
Tarptautinės parodos katalogas 2023 10 13–2023 01 15
2023
Plačiau
73. VILNIAUS RŪMAI IR JŲ ŠEIMININKAI
N. Kostinienė, Ž. Mikailienė, L.Itagaki
2024
Plačiau