Respublikinis mokytojų forumas „Žingsnis į ateitį: fizinio ugdymo ir STEM tiltas“

2024 m. birželio 18 d., 08:55

Birželio 13 d. Kauno švietimo inovacijų centras ir Lietuvos sporto universitetas kartu su socialiniu partneriu Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla organizavo respublikinį mokytojų forumą „Žingsnis į ateitį: fizinio ugdymo ir STEM tiltas“.

Forumo dalyvius pasveikino ir forumo idėja pasidžiaugė Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja dr. Ona Gucevičienė. Patirtimi, sėkmės istorijomis, idėjomis dalijosi Lietuvos sporto universiteto atstovai – prof. dr. Arūnas Emeljanovas, doc. dr. Rita Gruodytė-Račienė, doc. dr. Renata Rutkauskaitė; Kauno moksleivių techninės kūrybos centro direktorius Giedrius Vaidelis, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojai Kęstutis Bunevičius ir Audrius Korsukovas. Pasidalinta įžvalgomis, kokia yra fizinio aktyvumo įtaka vaikų mokymosi rezultatams ir psichinei sveikatai,  kaip gerinti vaikų fizinį raštingumą, kaip organizuoti vaikų ugdymą kuriant kinestetiškai stimuliuojančias aplinkas mokyklos vidaus erdvėse, kieme, kokios yra fizinio ugdymo integravimo galimybės ugdymo procese, koks pedagogų ir tėvų vaidmuo perduodant vaikams fizinio raštingumo žinias ir įgūdžius, skatinant mokinius aktyviai dalyvauti fiziniuose užsiėmimuose bei kuriant teigiamą požiūrį į fizinę veiklą ir sveiką gyvenimo būdą.

Antroje forumo dalyje vyko diskusija, kurią moderavo doc. dr. Renata Rutkauskaitė ir Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė dr. Dalia Lapėnienė. Diskutuota apie aktualius švietimo politikos pokyčius ir mokytojų lūkesčius įtvirtinant fizinio aktyvumo, sveikatos tausojimo ir stiprinimo nuostatas.

Šis forumas apibendrino ir tarptautinio Nord plus projekto metu vykdytas veiklas, pristatant atliktų tyrimų išvadas ir gerosios patirties pavyzdžius.

Forumas subūrė įvairių dalykų mokytojus, mokyklų vadovus bei švietimo pagalbos specialistus, kurie diskutavo, kaip gerinti švietimo ir mokslo kokybę bei skatinti inovacijų diegimą, siekiant fizinio ugdymo integravimo visame ugdymo procese.

 

Jūratė Morkūnienė, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laura Vaitkevičienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė