Paieška

Respublikinė konferencija „Mokytojų mąstymo laboratorija: užkoduok ateitį kartu!“. (Pranešimai)

Darbotvarkė (lietuvių kalba) 

 

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI  
FAILAS
ĮTRAUKTIES PRINCIPO REALIZAVIMO AKTUALIJOS ATNAUJINTO UGDYMO KONTEKSTE IR UNIVERSALAUS DIZAINO MOKYMESI GALIMYBĖS
Asta Lauciuvienė, Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo įvairovės skyriaus specialistės
Atsisiųsti
KAS YRA GERA PAMOKA?
Dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ skaitmeninio turinio grupės specialistė
Atsisiųsti
FORMUOJAMASIS VERTINIMAS KAIP MOKINIŲ MOTYVACIJOS UGDYMO DALIS KASDIENINĖJE PRAKTIKOJE
Prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Europos Komisijos Europos mokyklų ugdymo turinio inspektorė
Atsisiųsti
SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS: KĄ IR KODĖL KURIAME?
Jolanta Pauliukienė, projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ skaitmeninio turinio grupės specialistė
DIRBTINIS INTELEKTAS IR MOKYKLA: PRITAIKYMO GALIMYBĖS
Aurelija Žilionytė, WhyAI edukacijų programos vadovė
Atsisiųsti
KAIP SMEGENYS MOKOSI: SEPTYNI NEUROMITAI IR SVARBIOS TIESOS
Dr. Urtė Neniškytė
LIETUVOS ĮTRAUKTIES ŠVIETIME CENTRO VAIDMUO KONSULTUOJANT ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS
Lina Palačionienė, Lietuvos įtraukties švietime centro Švietimo pagalbos plėtros grupės vadovė, Audronė Vadakojienė, Švietimo pagalbos plėtros grupės specialioji pedagogė
Atsisiųsti
YPATINGI VAIKAI: NAUJA KARTA BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE
Eglė Žičkuvienė, Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ logopedė ekspertė, Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė
Atsisiųsti
MOKYTOJO, MOKINIO IR TĖVŲ BENDRAVIMAS BEI BENDRADARBIAVIMAS
Greta Minkutė-Stoknė, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Atsisiųsti
TEKSTO SKAITYMO IR SUVOKIMO SVARBA UGDANT MOKINIŲ KRITINĮ MĄSTYMĄ
Audronė Kondrotienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, Kauno miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio narė, Solveiga Laučienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
Atsisiųsti
DIRBTINIS INTELEKTAS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO KONTEKSTE
Kristina Grigaitė-Bliūmienė, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė, dr. Edita Vainienė, Kauno tarptautinės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Kauno miesto anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio narės
Atsisiųsti
TIKSLINGAS TECHNOLOGIJŲ INTEGRAVIMAS UGDYMO PROCESE
Laima Daukšytė-Koncevičienė, Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja ekspertė, Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio narė
SKAITMENINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMO GALIMYBĖS ĮGYVENDINANT ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO GAMTOS MOKSŲ PROGRAMAS
Eglė Milčė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji fizikos mokytoja, Kauno miesto fizikos mokytojų metodinio būrelio narė, Aurimas Adomaitis, fizikos vyresnysis mokytojas
Atsisiųsti
UNIVERSALAUS DIZAINO MOKYMUISI METODO TAIKYMAS MUZIKOS PAMOKOSE
Violeta Belevičiūtė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja metodininkė, Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Atsisiųsti
TYRINĖJIMU GRĮSTAS MUZIKOS ISTORIJOS PROJEKTAS „MUZIKINĖS AUKOS PASLAPTIS“
Eglė Valantinienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos muzikos mokytoja ekspertė, Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Atsisiųsti