Paieška

„Žalieji pirkimai paprastai: žaliųjų kriterijų taikymas dažniausiai vykdomiems pirkimams paprastai“ (6 val.)

Programa „Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos“ (40 val.).

Data
2021-11-16
Laikas
10.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
D. Kaminskas, teisininkas, viešųjų pirkimų eksp. (UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Temos:
2021 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 478 taikymas vykdant mažos vertės pirkimus;
Kokius žaliuosius kriterijus galime nustatyti dažniausiai vykdomiems pirkimams (praktiniai pavyzdžiai); Kokius žaliuosius kriterijus galima taikyti produktams, kurie nėra taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (praktiniai pavyzdžiai).

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.