Paieška

„Žaismė ir atradimai“

Data
2023-02-10
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ mokytojų komanda
Tipas
Metodinis renginys
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
0,00 €

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

Renginio tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams dalintis inovatyviomis ir kūrybiškomis STEAM ugdymo idėjomis / veiklomis, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus integruojant metodinį rinkinį „Žaismė ir atradimai“. Renginyje pristatys, kaip STEAM idėjos integruojamos kasdienėje vaikų ugdomojoje veikloje. Iš projekto kūrybinių veiklų nuotraukų sukurta virtuali knyga „Žaismė ir atradimai vaikų akimis“

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.