Paieška

„Ypatingi vaikai: nauja karta ikimokyklinio ugdymo(si) įstaigoje“ (8 val.)

Programa „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (40 val.).

Data
2023-11-07
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Logop. eksp. E. Žičkuvienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai.

Programos tikslas – tobulinti švietimo specialistų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas apie įtraukųjį ugdymą, gilinantis į švietimo pagalbos specialistų darbo metodus bei ypatumus ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.