Paieška

„Ypatingi vaikai: nauja karta ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (8 val.)

Programa „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (40 val.).

Data
2024-06-13
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Logop. eksp. E. Žičkuvienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai.

Seminaro metu aptarsime, diskutuosime ir dalinsimės patirtimi apie vaikus turinčius autizmo ar autizmo spektro sutrikimą, Aspergerio sindromą, Elgesio, emocijų ir socialinės raidos sutrikimą, gabius (apdovanotus) ir INDIGO vaikus. Atliksime panašumų ir skirtumų lyginamąją analizę apie šiuos vaikus, taip pat apie judrius ir protingus vaikus.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.