Paieška

„Vizualinio mąstymo strategijos taikymas įvairių dalykų pamokose“ (8 val.)

Programa „Pagalba įvairių dalykų mokytojams ruošiantis atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui“ (40 val.)

Data
2023-06-13
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. A. Pukinskienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.

Vizualinis mąstymas neatsiejama šiuolaikiškos, grįstos neuroedukaciniais principais pamokos dalis, nes tik tokių pamokų tikimasi dirbant pagal atnaujinto ugdymo turinio programas.
Seminaro metu dalyviai sužinos, kas yra vizualinio mąstymo strategija ir bus supažindinti su praktinėmis jos taikymo galimybėmis įvairių dalykų pamokose. Bus kalbama apie tai, kaip ši metodika padeda ugdyti kritinio mąstymo, emocinio intelekto, bendravimo ir bendradarbiavimo bei kūrybingumo gebėjimus, taip pat pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo ir kitas kompetencijas. Mokytojai matys konkrečių pamokų ir jų rezultatų pavyzdžius, dirbdami grupėse ir atlikdami įdomias užduotis, praktiškai išmėgins strategiją.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.