Paieška

„Vidaus tvarkos taisyklių, aprašų, politikų ir kitų dokumentų rengimas įstaigose – turinio ir formos reikalavimai“ (6 val.)

„Vadovavimas švietimo įstaigai“ (40 val.)

Data
2024-06-18
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
R. Grigonienė (MRU)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
5 prioritetas
Kaina
30,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai ir kiti administracijos darbuotojai.

Kasmet griežtėja reikalavimai dėl tinkamo vidaus procesų sureguliavimo bei darbuotojų teisių apsaugos įvairiose srityse. Įstaigos privalo turėti darbo tvarkos taisykles, taisykles dėl asmens duomenų apsaugos, lygių galimybių, smurto prevencijos, pareigybių ir kitus aprašus ir daug kitų rekomenduojamų ar būtinų dokumentų. Seminare sužinosite, kaip juos tinkamai pasirengti, kokie šių dokumentų formos ir turinio reikalavimai, kaip juos pateikti darbuotojams, ką privaloma numatyti atskirų dokumentų turinyje, kokios daromos dažniausios klaidos. Bus aptariami švietimo įstaigose rengiamų vidinių teisės aktų reikalavimai ir jų specifiškumas.

Seminaro temos:

 1. Taisyklių, reglamentų, aprašų forma. Dažniausios klaidos.
 2. Teisės aktų turinio reikalavimai.
 3. Svarbiausi vidaus teisės aktų apyvartos procesai: tvirtinimas, derinimas, informavimas, supažindinimas, sutikimas, keitimas, saugojimas ir kt.
 4. Pagrindinių įstaigos dokumentų rengimas: darbo tvarkos taisyklės; smurto ir priekabiavimo prevencijos politika; pareigybės aprašymai; asmens duomenų apsaugos; nuotolinio darbo; lygių galimybių ir kt.
 5. Specifiniai vidaus teisės aktai švietimo įstaigose. Kada rengti privaloma, o kada galima? Mokinių elgesio taisyklės; smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas; elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai; mokinių lankomumo tvarkos aprašas; renginių ir išvykų organizavimo tvarkos aprašas; pedagogų etikos kodeksas ir kt.

Pastabos

 • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
 • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
 • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
 • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
 • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

  Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

  Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt