Paieška

„Vertinimas mokymuisi: kaip vertinant paskatinti individualią pažangą“ (10 val.)

Programa „Kompetencijų ugdymas pamokoje pasitelkiant personalizuoto ir savivaldžio mokymosi prieigas“ (40 val.)

Data
2023-09-21
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. R. Gaučaitė (VU Šiaulių akademija).
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
24,00 €
Atsakingas asmuo:

Susitikimo metu aptarsime vertinimo ir jo formų paskirtį ir esmę, pagrindines strategijas, kurios padeda mokiniams siekti sėkmės įgyvendinant į kompetencijas orientuotą ugdymo turinį. Pristatysime formuojamojo vertinimo pavyzdžius pagal konkrečias strategijas, konkrečius formuojamojo vertinimo metodus, padedančius sukurti sąlygas mokiniams pasiekti sėkmės ir tapti savo mokymosi šeimininkais, prisiimti didesnę atsakomybę už mokymosi rezultatus.
Susitikimo metu mokysimės sukurti kokybinį užduoties aprašymą apibendrinamajam pasiekimų įvertinimui (rubrikas). Išsiaiškinsime, kaip vertinimo rubrikos padeda mokiniams įsitraukti į aktyvų įsivertinimą ir rezultato siekį, kaip užduotį padaryti matomą ir atpažįstamą, o grįžtamąjį ryšį konkretų ir tikslingą. Aptarsime perėjimo iš vieno į kitą rezultato kokybės lygį parametrus (savarankiškumas, kontekstas, dalykas). Praktinės veiklos pagrindu pažinsime pasiekimų įvertinimo praktikoje dažniausiai taikomus rubrikų tipus (analitinę, holistinę ir vieno taško), analizuosime jų pavyzdžius, susipažinsime su vertinimo rubrikos kūrimo žingsniais, praktiškai „jais žingsniuosime“, kurdami vertinimo rubrikas pasirinktam uždaviniui, analizuosime nesėkmių priežastis ir kelius kaip jų išvengti.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.