Paieška

„Vertinimas ir jo ypatumai: IKT įrankiai mokinių pasiekimų vertinimui bei ugdymo diferencijavimui pagal pasiekimus“ (10 val.)

Programa „Kūrybiškas ugdymo organizavimas sėkmingam atnaujintų bendrojo ugdymo programų įgyvendinimui“ (40 val.).

Data
2023-04-13
Laikas
09.00 val.
Pabaiga:
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
E. Vaivadienė, NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
26,00 €

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.

Seminaro metu bus kalbama apie mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, grįžtamojo ryšio teikimą ir gavimą naudojant IKT įrankius ir programas (pvz., Mentimeter, Quizelize, Quizizz, Plickers, Showbie, Socrative). Dalyviai praktiškai išbandys IKT įrankių ir programų galimybes, kurs testus, apklausas, diferencijuotas užduotis, taikys IKT įrankius ir programas mokinių pasiekimų vertinimui ir ugdymo diferencijavimui pagal pasiekimus.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.