Paieška

„Vertinimas ir jo ypatumai: IKT įrankiai mokinių pasiekimų vertinimui bei ugdymo diferencijavimui pagal pasiekimus“ (10 val.)

Programa „Kūrybiškas ugdymo organizavimas sėkmingam atnaujintų bendrojo ugdymo programų įgyvendinimui“ (40 val.).

Data
2023-10-23
Laikas
15.00 val.
Vieta
Virtuali erdvė
Lektorius
E. Vaivadienė (NŠA)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
25,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.

Tikslas – aptarti bei praktiškai išbandyti IKT įrankių taikymo greitam grįžtamajam ryšiui (vertinimui, įsivertinimui) gauti, ugdymui diferencijuoti pagal pasiekimus galimybes ir scenarijus.
Konsultuoti mokytojus ugdymo organizavimo ir mokinių pasiekimų vertinimo naudojant šiuolaikiškas mokymo(si) priemones ir įrangą, klausimais.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.