Paieška

„Veiklų pamokose planavimas, atsižvelgiant į ugdomas kompetencijas, vertinimas dirbant pagal atnaujintas technologijų, taikomųjų technologijų programas“ (20 val.), I dalis

Programa „Technologijų mokymo(si) pokyčiai, atnaujinto ugdymo turinio kontekste“ (40 val.).

Data
2023-10-11
Laikas
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. I. Hokušienė, atnaujintos technologijų bendrosios programos bendraautorė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
15,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – technologijų mokytojai.

Seminare aptariama technologijų mokymo(si) pokyčiai, kompetencijomis grįsto ugdymo pamokos struktūra, planavimas ir organizavimas, vertinimo ypatumai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.