Paieška

„Vaikų, turinčių skaitymo ir rašymo sutrikimų, ugdymas“ (8 val.)

Programa „Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.)

Data
2022-04-05
Pabaiga:
2022-04-07
Laikas
14.00 val.

17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Lektorė – švietimo konsultantė, spec. pedag. metod. R. Dudzinskienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €
Atsakingas asmuo:

Informuojame, kad seminaras nukeliamas į balandžio 5 dieną 14 val., o tęsinys – balandžio 7 d. 14 val.

Dalyviai – bendrojo ugdymo įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojų padėjėjai.

Dviejų dienų mokymuose bus analizuojami skaitymo ir rašymo sutrikimų požymiai, aptariama, kaip padėti šiems mokiniams įveikti mokymosi sunkumus, kokias mokymo strategijas taikyti.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.