Paieška

„Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymo programų sudarymas ir pritaikymas“ (8 val.)

Programa „Įtraukiojo ugdymo organizavimo ypatumai ir autizmo spektro ar kitą raidos sutrikimą turinčio vaiko ugdymo programų pritaikymas“ (55 val.).

Data
2023-10-23
Laikas
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Edukologė, taikomosios elgesio analizės supervizorė E. Kairelytė-Sauliūnienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
25,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai dirbantys palei bendrojo ugdymo programas.

Programos tikslas – ugdyti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų gebėjimus sudarant ir pritaikant bendrojo ugdymo programas, užtikrinančias kokybiškas švietimo paslaugas ir efektyvų įtraukųjį ugdymą vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų.              

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.