Paieška

„Vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimas. Autizmo spektro sutrikimas. Tėvų ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimas“

Programa „Autizmas. Pažink, suprask, padėk“ (40 val.).

Data
2023-04-18
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. T. Malvicė
Tipas
Seminaras
Kaina
30,00 €

Dalyviai – mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, darbuotojai, dirbantys su ASS vaikais.

Labai svarbu, kad specialistai, dirbantys švietimo srityje ne tik pastebėtų raidos sutrikimų požymius, bet ir parinktų komunikacijos būdus, skatintų bendrauti. Tam dažnai nepakanka specialiųjų žinių bei įgūdžių ugdyti šį sutrikimą turinčius vaikus. Tai itin nepalankiai veikia vaikų ugdymą, kalbos ir komunikacijos bei psichologinius veiksnius. Seminaro paskirtis –  išsamiai pristatyti  pasaulyje taikomus ugdymo ir pagalbos būdus, siekiant užtikrinti ASS vaikų įtraukimą į bendruomenę.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.