Paieška

„Vaikų, bendruomenės ir darbo bei verslo organizacijų įtraukumą įgalinančios aplinkos bei strategijos tarptautiniame Etwinning projekte „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ (10 val.)

Programa „Tarptautinis eTwinning projektas „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ (40 val.).

Data
2022-04-29
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
dr. A. Tamušauskaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
22,00 €

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, vadovai.

Seminare bus pateikta: vaikų darnų vystymąsi įgalinančios mokymo(si) aplinkos bei strategijos: samprata bei esmė, vertė, pavyzdžiai. Įgalinanti aplinka. Individualus ir kolektyvinis įgalinimas. Vertė bei prasmė. Bendruomenės ir darbo bei verslo organizacijų įtraukumą įgalinančios aplinkos bei strategijos. Metodų taikymas ir strategijų naudojimas e-aplinkose projekte „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ skatinant vaikų kūrybiškumą bei naudojant IKT. Metodų ir strategijų paieška darniose e-aplinkose bei veiklų modeliavimas, skatinant vaikų kūrybiškumą.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.