Paieška

,,Vaiko saugos sampratos ugdymas, taikant netradicines erdves, metodus ir priemones“ (6 val.)

Programa „Netradicinių mokymo metodų ir ugdymo aplinkų panaudojimas auginant emociškai stiprią, fiziškai sveiką, saugią ir kūrybingą asmenybę“ (40 val.).

Data
2021-09-28
Laikas
14.00 val.
Vieta
A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Ašigalio g. 23
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – žmogaus saugos, ikimokyklinio, pradinio, neformaliojo ugdymo mokytojai.

Programos dalyviai susipažins su saugaus eismo aplinkomis „Saugaus eismo miestelyje“, žaidimų pagrindu žmogaus saugos tema sukurtomis mokymosi platformomis, mokymosi aplinka „Kahoot“ bei interaktyviais kubais „Imo-learn“, išsiaiškins šiuolaikinių internetinių technologijų ir komunikacijos priemonių panaudojimo bei užduočių kūrimo galimybes, taikant mišrųjį mokymo būdą.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.