Paieška

„Vaiko gerovės komisijos komandos formavimas“(8 val.)

Programa „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas, stiprinant pedagogų ir Vaiko gerovės komisijos narių profesines kompetencijas“ (40 val.).

Data
2022-05-25
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44
Lektorius
Kauno PPT specialistų komanda
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
18,00 €

Dalyviai – VKG komisijų nariai, vadovai.

Išsikelto darbo kryptis – tobulinti ugdymo įstaigų pedagogų ir Vaiko gerovės komisijos narių bendrąsias ir profesines kompetencijas, siekiant užtikrinti sėkmingą įtraukųjį ugdymą visiems vaikams. Šioje programoje išsamiai pristatomi bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje aspektai, kaip laiku pastebėti ir atpažinti ypatingus/įvairius vaikų poreikius, kaip fiziškai ir psichologiškai pritaikyti ugdymo(si) aplinkas ypatingų/įvairių poreikių turintiems vaikams, kaip įtraukti tėvus į bendradarbiavimą ugdymo procese bei kaip sudaryti ir sėkmingai vykdyti individualų pagalbos planą vaikams, patiriantiems įvairių mokymosi sunkumų.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.