Paieška

„Vaiko asmenybės vystymosi etapai ir krizės. Kaip jas įveikti?“ (8 val.)

Programa „Sėkmingas, kūrybiškas ir efektyvus ugdymas permainų laikotarpiu – pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo rezultatas“ (40 val.).

Data
2022-10-24
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Gyd. psichoter. A. Dilienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
24,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro dalyviai susipažins su prieraišumo tipais ir jų įtaka elgesiui, trejų metų krizės metu pasireiškiančiais vaikų elgesio ypatumais, sužinos kokios baimės yra normalios pagal amžiaus tarpsnius ir kaip į jas reaguoti, aptars temperamento ir charakterio skirtumus, pažinimo ir kognityvinių gebėjimų raidą.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.