Paieška

„Vadybinio darbo ir lyderystės pagrindai pradedantiesiems švietimo įstaigų vadovams“

Data
2022-02-21
Laikas
09.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
A. Plytninkaitė,
R. Mašurinienė,
NŠA parengtos
mentorės
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
115,00 €

Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai.

I sesija – 2022-02-21, 22.

Programos „Vadybinio darbo ir lyderystės pagrindai pradedantiesiems švietimo įstaigų vadovams“ (60 val., 2 sesijos) tikslas – sudaryti sąlygas naujai paskirtiems švietimo įstaigų vadovams tobulinti kompetencijas, būtinas efektyviam vadovavimui ir švietimo įstaigos valdymui, įgalinti juos strateginiam mąstymui ir pokyčių valdymui, vadovavimui žmonėms, gebėti formuoti ir valdyti komandą, dirbti komandoje, mokyti(s) lyderystės. Mokymų programos turinys orientuotas į praktinę veiklą bei kompetencijas, t. y. galutinę rodomą besimokančiojo elgseną švietimo įstaigos vadovo veikloje. Kvalifikacijos tobulinimo programa įgyvendinama pagal Nacionalinės švietimo agentūros parengtą Nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programą „Vadybinio darbo ir lyderystės pagrindai pradedantiesiems švietimo įstaigų vadovams“.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.