Paieška

„Unikalus pojūčių pasaulis arba sensorinės integracijos reikšmė ugdymo procese“ (8 val.)

„Autizmas. Pažink, suprask, padėk“ (40 val.)

Data
2023-11-06
Laikas
13.00 val.
Vieta
Kauno švietimo inovacijų centras, Vytauto pr. 44
Lektorius
E. Gudelienė, psichologijos mokslų magistrė, knygų autorė, UAB „Kai reikia“ šeimos terapijos
namų vadovė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
25,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro tikslas – atskleidžiant pagrindinius žmogaus sensorinės integracijos aspektus padėti mokytojams ir specialistams pasiruošti galimų iššūkių ugdymo procese įveikimui.

Seminaro metu pristatomi įdomūs faktai apie žmogaus sensorines sistemas, padedančias (o kartais net trukdančias) pažinti aplinką bei save, taip pat aptariami mokymosi ir bendravimo sunkumai, kylantys dėl per stipraus ar per silpno organizmo atsako į sensorinius stimulus.

Dalyviams sudaroma unikali galimybė išsamiau pažinti savo pojūčių sistemą, suvokti asmeninius poreikius, įžvelgti dėl per didelio (hiperjautraus) ar per mažo (hipojautraus) jutiminio atsako galinčius kilti sunkumus ir privalumus.

Seminaras baigiamas idėjomis, kaip tinkamai subalansuoti „sensorinę dietą“ asmeniškai sau bei ugdytiniams, tuo būdu praturtinant profesinį gebėjimą – kurti individualiems vaikų poreikiams pritaikytą fizinę ir emocinę ugdymo aplinką.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.