Paieška

„Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas taikant IKT“ (7 val.)

„Interaktyvių priemonių taikymas ugdyme“ (40 val.).

Data
2023-01-18
Laikas
15.00 val.
Pabaiga:
19.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Mokyt. eksp. N. Reisienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
22,00 €

Seminaro metu dalyviai susipažins su įvairiomis mokymosi aplinkomis, programomis, išbandys IKT priemones skirtas individualizuoti ir diferencijuoti mokymą. Dalyviai išbandys programas AnswerGarden, Mentimeter, Liveworksheet, Nearpod, Padlet. Seminaro metu bus demonstruojami praktiniai pavyzdžiai kaip taikant IKT priemones galima individualizuoti ir diferencijuoti mokymą (mokymo(si) platformos Teams, Moodle, Eduka).

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.