Paieška

„Ugdomieji ir ugdytojai: atsakingas darbas, teisės ir pareigos“ (8 val.)

Programa „Mokinių ugdymo(si) organizavimas: savalaikiai sprendimai, sklandus ir sėkmingas veiklų įgyvendinimas“ (40 val.).

Data
2022-03-22
Pabaiga:
2022-03-25
Laikas
15.00 val.

18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Lektorė – med. psichol. O. Mačėnaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
20,00 €

Seminaro tęsinys – kovo 25 d. 13.30 val.

Dalyviai – mokyklų vadovai, bendrojo ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Dviejų dalių seminare bus analizuojamos tinkamos aplinkos kūrimo galimybės   šiuolaikiškam ugdymui(si), pozityvių sprendimų perspektyva ugdomojo proceso  tobulinimui, diplomatiškais santykiais grįstas kompetencijų ugdymas(is), aptariamos mokinių ir pedagogų teisės ir pareigos.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.