Paieška

„Turtingų mokymosi aplinkų kūrimas naudojant IKT tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas anglų ir kitų dalykų pamokose“ (12 val.)

Programa „Mokymosi aplinkų kūrimas naudojant IKT tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (40 val.).

Data
2021-10-22
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
18.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
21,00 €

Tikslas – tobulinti mokytojų įgūdžius vykdant projektinę veiklą tarptautiniame lygmenyje eTwinning platformoje. Mokytis kurti bei modeliuoti turtingas mokymosi aplinkas naudojant nemokamas šiuolaikines inovatyvias IKT programas ir įrankius.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.