Paieška

„Trumpų, įtraukių vaikų vaidinimų formos ir jų derinimas siekiant ugdymo(si) pasiekimų“ (18 val.)

Programa „Idėjos mokytojui, organizuojant darnų 4–6 metų vaikų ugdymąsi“ (40 val.).

Data
2023-02-21
Pabaiga:
2023-03-14
Laikas
13.00 val.

16.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
dr. V. Kazragytė (NŠA)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
30,00 €

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

Seminare bus kalbama apie trejų–šešerių metų vaikų vaidinimų trumpas formas: pirštukų vaidinimus, eilėraščių vaidinimus, lėlių vaidinimus, žaidiminius vaidinimus, choro vaidinimus, mįslių vaidinimus. Į šiuos vaidinimus mielai įsitraukia iš įvairių socialinių kultūrinių aplinkų ateinantys vaikai. Siūlomas vaikų vaidinimų formas nesudėtinga derinti kasdienėje grupės veikloje, siekiant įvairių sričių pasiekimų ir juos parodant eilinėmis bei švenčių dienomis. Didžioji seminaro dalis bus skirta vaikų vaidinimų įrašų analizei. Bus atliekamos nesudėtingos kūrybinės užduotys, diskutuojama, dalijamasi gerąja patirtimi.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.