Paieška

„Tradicijos ir šiuolaikiškumo dermė meniniame ugdyme“ (10 val.)

Programa „Dailės pamoka: mokinių kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymas“ (40 val.).

Data
2023-03-14
Laikas
14.00 val.
Vieta
Kauno J. Grušo meno gimnazija, Šarkuvos g. 30
Lektorius
Mokyt. eksp. R. Klingaitė, mokyt. eksp. A. Augustis, V. Verikaitė, I. Gleixner
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
3,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – dailės mokytojai

Seminaro dalyviai susipažins su tradicinės ir šiuolaikinės vizualinės raiškos derme meniniame ugdyme, jos taikymu dailės pamokose ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, praktiškai atliks kūrybines užduotis, kurios padės geriau suvokti tradicinės ir šiuolaikinės dailės santykį, perprasti specifinę dailės kalbą ir jos elementus, naudojantis įvairiomis dailės technikomis bei netradicine dailine veikla kaip meninės raiškos priemone, visapusiškai panaudojant jų teikiamas saviraiškos galimybes.

Seminaras padės aktyvinti ugdytinių kūrybinę veiklą ir mokymosi motyvaciją, įgalins plėsti meninės raiškos užsiėmimuose naudojamų aktyviųjų mokymosi metodų skalę, tradicinių ir netradicinių medžiagų, formų bei technikų įvairovę, ugdant kūrybiškumą, mokant ieškoti savitų meninės problemos sprendimo būdų, skatinant dalintis kūrybinės veiklos rezultatais. Seminaras paruoštas remiantis Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos dailės mokytojų patirtimi formaliojo ir neformaliojo švietimo procese bei vykdant meninius kūrybinius projektus mokykloje, mieste, respublikoje ir užsienyje.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.