Paieška

„Tautinių muzikos instrumentų ugdymo bei muzikavimo perspektyvos“ (9 val.)

Programa „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai meno (muzikos) mokykloje“ (40 val.).

Data
2024-03-05
Laikas
09.30 val.
Vieta
Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos muzikos skyrius, V. Krėvės pr. 54
Lektorius
Jungtinė lektorių komanda
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
3,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – tautinių muzikos instrumentų mokytojai.

Seminare-praktikume bus aptariamos tautinių muzikos instrumentų ugdymo aktualijos, tradicijos ir pokyčiai, muzikavimo perspektyvos, efektyvūs metodai ir priemonės padėsiančios sėkmingiems rezultatams pasiekti, nagrinėjami mokinių mokymosi motyvacijos aspektai. Bus pristatomos ir aptariamos naujos mokymo priemonės, jų svarba ugdymo proceso gerinimui ir repertuaro plėtrai.
Meistriškumo pamokas ves Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Aušrelė Juškevičienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytoja metodininkė Dileta Kubilienė ir Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos vyresnysis mokytojas Narimantas Murauskas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt