Paieška

„Tarptautinis ESEP projektas „Žaisk meno žaidimus“: pristatymas ir eiga“

„Tarptautinis ESEP projektas „Žaisk meno žaidimus“ įtraukiajam ugdymui(si): pristatymas, eiga bei įgyvendinimas“ (40 val.).

Data
2024-02-23
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
dr. A. Tamušauskaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
34,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai.

Seminaro metu aptarsime: mokymosi aplinką bei sampratą. Kokia yra mokymosi aplinkų kūrimo esmė projekte šiuolaikinėje mokymo(si) paradigmų kaitoje, bei kokie mokymosi aplinkų kūrimo rengimo ypatumai projekte naudojant IKT. Taip pat analizuosime mokymosi aplinkų kūrimo galimybės naudojant Microsoft Office įrankius.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt